Norfolk.kgmZD-modderpompAls je er niet goed voor zorgt, gebeurt er iets.

466HP159575805   ·  2022-08-25 02:24:21   ·   Machines en industriële uitrusting

  De dompelmestpomp kan worden geblokkeerd wanneer het op gewone tijden wordt gebruikt. In het bijzonder wordt sommige apparatuur vaak gebruikt op gewone tijden, maar het onderhoudswerk wordt niet goed gedaan wanneer het wordt gebruikt, dus het zal worden geblokkeerd na gebruik voor een periode van tijd  De toevoer van asafdichtingswater moet worden gewaarborgd. Het is ten strengste verboden om zonder water te werken, anders zal de mechanische afdichting worden verbrand.Norfolk.kgm,  De stroomleiding van de onderwater  Water- of luchtlekkage in de pijpleiding. De moer mag tijdens de installatie niet worden vastgedraaid. Als de lekkage niet ernstig is, kan de lucht- of waterlekkage worden behandeld met cement of cementmest gemengd met asfaltolie. Tijdelijke reparaties kunnen worden gedaan met wat natte modder of zachte zeep. Als er water lekt bij de waterpompverbinding,  bevestigen of de drukcapaciteit van de pijpleiding aan de eisen voldoet en indien nodig hydrostatische test uitvoeren.  Als er een standby pomp is is het beter om twee pompen op zijn beurt te gebruiken. Als de pomp vastzit, kan de pomp alleen repa  Flexibiliteit. Het materiaal heeft geavanceerde structuur, brede stroomdoorgang, sterke rioleringscapaciteit, uitstekende materiaalselectie en sterke corrosieweerstand. Het is geschikt voor het transporteren van vloeistoffen die vaste deeltjes bevatten, sint en restanten. Dus wat zijn de vereisten voor zijn werk? Laat Ik begrijp het kort.


Norfolk.kgmZD-modderpompAls je er niet goed voor zorgt, gebeurt er iets.  De stand-by dompelmodderpomp zal de as / draai elke week rollen om het lager uniform de statische lading en externe oscillatie te laten accepteren. De bouwstructuur in de waterpompruimte moet worden gereconstrueerd. Geluidabsorberende en isolerende platen moeten rond de muur en boven in de machinekamer worden geïnstalleerd en met lichte stalen kiel worden bevestigd; De verbindingsgaten tussen de machinekamer en andere ruimtesop het display van het inverterpaneel. Als er een fout is, neem deze dan op; Oplossing: schakel de stroomonderbreker QF uit, reset het en neem contact op met onze klantenservice.De geharde modderlaag rond de modderpomp zal snel instorten onder de toegepaste waterdruk,Norfolk.kgmBooster pijpleidingpomp, die ook het zandpompgebied zal verhogen. Dit zal ook het zandpompgebied vergroten, zodat er geen begraven pomp zal zijn wanneer het wordt gebruikt. Echter,Betaalbare prijs,  Waterpomp Na het begrijpen van de oorzaak van onvoldoende vloeistofvoorziening, kunnen we het probleem oplossen: Eerst moeten we controleren of het vloeistofniveau van de circulerende vloeistofopslagtank media eraan moet toevoegen.  Als wordt vastgesteld dat de waaier beschadigd is en de vloeistoftoevoer onvoldoende is, is het noodzakelijk om opnieuw te vullen  belangrijke onderdelen worden vooraf gemarkeerd om fouten bij het opnieuw instellen te voorkomen. Het gewrichtsoppervlak en de kwetsbare delen moeten naar behoren worden bewaard om schade te voorkomen.


Norfolk.kgmZD-modderpompAls je er niet goed voor zorgt, breng een laag smeerolie op het montageoppervlak aan om het schachtgat tegen schade te beschermen.Encyclopedische kennis,  Als de dompelmodderpomp niet kan worden geïnstalleerd en in werking kan worden gesteld, kan het lege verrichtingspunt worden aangevuld.  Als er een fout is, is het lastig om te repareren.  Andere ysts geloven dat, althans in de afgelopen jaren, de situatie van stroomtekort zal aanhouden, en China De economische groei zal een hoog tempo aanhouden. Daarom is de tegenstrijdigheid tussen vraag en aanbod nog steeds prominent in de afgelopen jaren,Norfolk.kgmVerticale zware mestpomp, wat ongetwijfeld een kans is voor haar en de generatorindustrie. In waterpompen en generatoren, met nameNorfolk.kgm,  Seks is anders. Hoewel de dompelpomp veel wordt gebruikt, is de juiste toepassing erg belangrijk. Vanwege de beperking van de naam van de mestpomp begrijpen sommige mensen buiten de industrie dit verkeerd. In feite,Norfolk.kgmZelfaanzuigende mestpomp groothandel, zijn de onzuiverheidspomp, baggerpomp, desulting pomp, enz. allemaal in het toepassingsgebied van de mestpomp  Dit fenomeen toont aan dat het falen van de pomp niet alleen een materiaalprobleem is, maar herinnert de pompontwerpers en -producenten er ook aan dat de pomp naast goede werkomstandigheden ook een goede corrosiebestendigheid hoge betrouwbaarheid en lange levensduur moet hebben. De pomp moet worden ontworpen naast de conventionele ontwerpmethode van vloeistofmechanica  Inspectie vóór installatie: Controleer de specificatie, grootte en kwaliteit van dikke en dunne accessoires.</p>        
   </div>
   <div class="actions">

    <a href="javascript:void(0);" class="" onclick="tp( Support  0 | Against  0

2 Reply   |  Until 2022-08-25 02:24:21 | 176 View

FRP koeltoren 2022-08-25 09:56:12 Support  0 | Against  0

Nu het bedrijf niet gemakkelijk is om te doen, kunt u meer kortingen geven?

122HP117294921 2022-08-25 10:48:48 Support  0 | Against  0

Het is alle lof waard, echt goed, Norfolk.kgmZD-modderpomp Ik vind het erg leuk.
LoginCan Publish Content